Garažna Segmentna Vrata

Danas se u celom svetu smatra da su segmentna garažna vrata najefikasnija po svojoj konstrukciji, jer su predviđena za sve vrste otvora, kao i za različite vrste konstrukcija objekta. Segmentna vrata se mogu postaviti na bilo koju vrstu otvora, pravougaoni, sa kosim ivicama, polukružni ili sa lukom. U svakom slučaju obezbeđeni su pouzdana termoizolacija, lakoća korišćenja I estetski izgled.

otvoris

Ova vrata se smatraju najoptimalnijim rešenjem. Ona ne zauzimaju mesta ni ispred garaže ni unutar garaže. Ispuna vrata se sastoji od nekoliko horizontalnih panela (segmenata), međusobno povezani šarkama. Krećući se po vođicama (sve vođice su pocinkovane), ispuna vrata prelazi iz vertikalnog (zatvoreno) položaja u horizontalnli (otvoreno) i pakuje se pod plafon. Svi detalji na garažnim vratima su izrađeni od materijala visokog kvaliteta i prema zapadnoj tehnologiji, čime je zagarantovana pouzdanost proizvoda. Konstrukcije segmentnih garažnih vrata su razrađene i poseduju specifične osobine koje u potpunosti zadovoljavaju sve standarde u građevinarstvu, čime je omogućena ugradnja vrata za vrlo kratko vreme i bez većih poteškoća. Segmentna garažna vrata su usaglašena sa svim evropskim standardima kvaliteta. Obzirom da segmentna vrata imaju široku primenu, razrađene su različite varijante njihovog dizajna, koje zadovoljavju želje klijenata u svoj svojoj raznolikosti.

segvratamanje

Segmentna garžna vrata će se na najoptimalniji način uklopiti u bilo koji enterijer Vašeg objekta. Segmentna vrata su odgovor na sigurnost i dugovečnost modernih konstrukcija po pristupačnim cenama. Za izradu segmentnih vrata koristi se lim debljine 0.45mm sa polimernom prevlakom, čime je obezbeđena zaštita od korozije i veća čvrstoća. Za međupanelnu izolaciju koristi se energofleks umesto prolona, čime je izbegnuto stvaranje valge među panelima. Kompletan okov, uključujući i torzione opruge, prevlači se slojem cinka debljine ne manje od 20 mkm, čime je sprečen negativan utičaj agresivnih sredina, a rok upotrebe se produžava. Svi metalni profili su debljine ne manje od 2 mm, čime je izbegnut prevremeni kvar vrata u slučaju nepravilnog rukovanja. Vrata poseduju visoki stepen zvučne izolacije i nizak stepen termopropustljivosti. Sve ovo doprinosi da su u segmentnim garažnim vratima objedinjeni moderna konstrukcija, estetski izgled i visok stepen otpornosti ka atmosferskim uticajima. Poliuretan je jedna od najboljih termoizolacionih i ekološki čistih materijala.

panelkocka

panelstandard

 

 

 

 

«Sendvič» panel sa aplikacijom «kocka»                                              Standardni «sendvič» panel

Tehničke karakteristike:

• odsustvo «hladnog mosta»
• nizak stepen termopropustljivosti (0,38 W/m°С)
• visoka zvučna izolacija (21dB)
• visoka otpornost na organske razređivače, kiseline i alkalije
• otpornost na mehanička opterećenja
• biološka postojanost
• ekološki bezbedan