Štancovanje

SEČENJE, SAVIJANJE, PERFORIRANJE, ZAVARIVANJE ELEMENATA I IZRADA SKLOPOVA OD LIMA različite debljine.