Proizvodnja

Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija.

Obrade limova deformacijom (sečenje, savijanje, štancovanje i zavarivanje).

Garancija kvaliteta naših proizvoda ili naših usluga.

Metalne konstrukcije, čelične konstrukcije, metalni ormari …