Niklovanje

Prevlake nikla koriste se u dekorativne svrhe i kao zaštita od korozije, jer se nikal ponaša kao pasivan metal u velikom broju sredina.

Zbog povećanja antikorozivne zaštite mi koristimo postupak dvostrukog tzv. duplex nikla. Prvo se taloži sloj polusjajnog nikla koja predstavlja glavnu zaštitu od korozije. Na polusjajni nikl taloži se zatim prevlaka sjajnog nikla koja ima visoki sjaj.

Polusjajni nikl

Namenjen je prvenstveno za nanašanje prevlaka duplex nikla na predmete koji su izvrgnuti posebno oštrim korozijskim uslovima. 2/3 do 3/4 ukupne debljine prevlake nikla je polusjajni nikl, ostalo je sjajni nikl.

Sjajni nikl

Prevlake sjajnog nikla odlikuju se visokim sjajem i dobrim poravnavanjem površine već pri maloj debljini prevlake, tako da nije potrebno naknadno poliranje predmeta. Odlična prevlaka za dekorativne svrhe i podloga za krom u postupku dekorativnog kromiranja.

Osnovni materijal: čelik, bakar i mesing.

Elektrolit se odlikuje odličnim dubinskim pokrivanjem površine predmeta kao i savršenom adhezijom, bez ljuskanja i odvajanja nikla od osnovnog materijala.