Cinkovanje

Tretman hladnog cinkovanja se dobija potapanjem komada u kade za ispiranje, odmašćivanje i dekapiranje, a potom u kade koje sadrže cinkove soli i cinkove anode koje se procesom elektrolize razgradjuju i nanose na metal.

Hladni tretman omogućava da se cinkuju i vrlo tanki limovi a da se ne deformišu, ili limovi koji imaju otvore malih dimenzija bez rizika da se oni zatvore prilikom potapanja u rastvor.

U cilju poboljšanja izgleda, vrši se još jedan dodatni tretman plave, žute ili crne pasivacije koja daje tretiranim površinama različitu boju.

Mi posedujemo liniju za cinkovanje čije kade imaju dimenzije 2000 x 800 x 600 mm.

Linija je povezana sa sistemom za prečišćavanje urađenom prema zakonskim evropskim standardima za zaštitu životne okoline, a sve u skladu sa zakonima Republike Srbije.