Galvanizacija

Galvanizacija je elektrohemijski proces zaštite metala putem elektrolize.

Postoji više prevlaka kao što su bakarisanje, mesingovanje, niklovanje, crno niklovanje, hromiranje, pozlata, posrebrenje.

Galvanizacija metala se koristi za više namena, a jedna od njih je da bi se sprečila korozija.