Galvanizacija

 

Galvanizacija je elektrohemijski proces zaštite metala putem elektrolize.

Postoji više prevlaka kao što su cinkovanje, niklovanje, hromiranje, bakarisanje.

Galvanizacija metala se koristi za više namena, a jedna od njih je da bi se sprečila korozija.